ÄNDAMÅL

Ägarna av Bjärka-Säby egendom i Östergötlands län överlät Nya Slottet på Bjärka-Säby med tillhörande park till Sionförsamlingen i Linköping genom gåvobrev 1980-03-31.Huvudsyftet med gåvan är att skapa ett centrum för religion och kultur i överensstämmelse med parternas programförklaring, bilaga 5, som är en del av detta gåvobrev. Gåvotagaren svarar för förvaltningen av gåvan och för verksamheten på platsen. För att stödja gåvotagaren härvidlag skall som ett led i gåvan bildas en särskild stiftelse, Bjärka-Säby-stiftelsen, med uppgift att slå vakt om gåvosyftet,att ge råd åt gåvotagarenatt förvalta penningmedel och andra tillgångar som tillfaller stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ekmanstiftelsen på Bjärka-Säby
Organisationsnummer:822001-5302
Adress:
  • Carnegie Investment Bank AB
  • 103 38 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-58869146
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:474 551 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS