ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall tillse att gravbreven nr 113 och 114 utställda 1928-06-16 å förvaltaren F A Ekestad och husägaren Sven Martin Persson, Guemåla, skall gälla för all framtid. Gravarna skall hållas väl i ordning och förses med blommer under den tid avåret då så lämpligen kan ske.Stiftelsens ändamål skall eljest vara att av den årliga avkastningen av fonden utdela understöd till personer inom Åryds församling av Karlshamns kommun som på grund av fattigdom eller sjukdom är verkligt behövande eller behöver understöd för beredande av särskild specialistvård av medicinskt och liknande slag. Varje understöd skall vara av den storlek, att detsamma skall vara till verklig hjälp för vederbörande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ekestads Stiftelse
Organisationsnummer:836201-2158
Adress:
  • Agneta Flensby
  • Edstorps Markväg 96-90
  • 374 96 Trensum
Telefonnummer:0454-600 67
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 297 864 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS