ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är utveckling och tillhandahållande av moderna och effektiva skolutvecklingsupplägg som lägger grunden för såväl ett effektivt skolledarskap som ett effektivt klassrumsledarskap i syfte att skapa en väl fungerande skola som ger elever trygghet, inlärningsvilja och goda resultat. Främjandet av stiftelsens ändamål kan ske genom att utveckling sker i stiftelsens egen regi, genom underkonsulter eller genom lämnade anslag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Effektiv Skolutveckling insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802481-7655
Adress:
  • Dag Mannheimer
  • Haga Kyrkogata 20 D
  • 411 23 Göteborg
Telefonnummer:070-2226338
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS