ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen av denna fond skall, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet och sedan erforderliga medel användts för att ombesörja skötseln av vissa gravar och sedan Fornåsa kyrkoråd erhållit fem procent av nettoavkastningen, användas för Svenska kyrkans missionsverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Edvard Andersson med syskon stiftelse
Organisationsnummer:824000-3213
Adress:
  • Borensbergs pastorat Fornåsa församling
  • Box 20
  • 590 30 Borensberg
Telefonnummer:0709-589642
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:798 673 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS