ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att anskaffa och förvalta semesterhem. Förmåner kan tillkomma personer, som är eller varit anställda vid Försäkringsaktiebolaget Skandia (502017-3083), If Skadeförsäkringsaktiebolag (516401-8102), Ackuratess Administration AB (556574-1567) eller dotterbolag till nämnda bolag, dels är eller varit geografiskt placerade i Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, Kalmar län eller Hallands län förutom Kungsbacka kommun. Förmåner kan jämväl tillkomma anhöriga till sådana personer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Edlundska Feriehemsstiftelsen
Organisationsnummer:846000-5146
Adress:
  • Box 61
  • 234 21 LOMMA
Telefonnummer:070-4132099
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS