ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas till barn och ungdom i Eda kommun för – belöning till elev, som visat god kamratanda, skötsamhet eller berömvärd flit – stipendium för fortsatt utbildning eftergenomgång av obligatorisk skola, – hjälp åt elev för studier eller studieresa inom landet eller utomlands, – studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet eller annat för eleverna gemensamt ändamål,- belöning till elev, som ägnat arbete åt teater, musik, konst, hantverk eller annan kulturell verksamhet eller åt gymnastik eller idrott, vid skola inom kommunen. – förvärv av material m.m. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Eda kommuns skolstiftelse
Organisationsnummer:872000-8310
Adress:
  • Eda kommun
  • Box 66
  • 673 22 CHARLOTTENBERG
Telefonnummer:0571-28100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:573 290 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS