ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att i första hand bereda ekonomisk hjälp åt efterlevande (make/maka) till präster, vilka tjänstgjort i Lunds stift, med företräde åt efterlevande till präster, som verkat i Helsingborg. I andra hand bereda ekonomisk hjälp åt barn till präster i Lunds stift, med företräde åt prästbarn, vars far/mor verkat i Helsingborg. I tredje hand utbetala stipendier till fortbildning av präster, som verkar i Lunds stift, med företräde åt präster i Helsingborg. Samt att i fjärde hand utbetala stipendier till teologie studerande i Lunds stift, med företrädesrätt åt personer från Helsingborg.Den, som redan erhåller bidrag enligt i första hand, får ej mista det för att möjliggöra bidrag till de i andra, tredje och fjärde hand.Av stiftelsens nettoavkastning skall varje år en tiondel läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ebba, Bror och Caroline Bancks stiftelse
Organisationsnummer:843000-0607
Adress:
  • Magnus Petersson
  • Slussplan 3B
  • 211 30 Malmö
Telefonnummer:046-29 33 82
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS