ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller andra bestämda fysiska eller juridiska personer, lämna understöd i form av stipendier, donationer och priser för beredande av undervisning eller utbildning inom områdena konsthantverk, musik, teknik och historieforskning (främst forskning avseende innevarande sekel). Mottagare av understöd från stiftelsen skall jämväl äga möjlighet att kostnadsfritt i rekreations- och kreativstimulerande syften få vistas kortare perioder på stiftelsens fasta egendomar och därmed nyttja de byggnader som finns på fastigheterna.Styrelsen skall förvalta den kontanta avkastning som stiftelsens fasta egendom ger med bästa möjliga ränteinkomst. Endast avkastningen av stiftelsens kapital får användas för stiftelsens ändamål. Avkastningens storlek är flera år framöver ringa. Styrelsen söker själv lämpliga objekt enligt ovan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:E Runsteen Kultur- Teknik- och Forskningsfrämjande stiftelse
Organisationsnummer:896100-7732
Adress:
  • Jörgen Shulze
  • Storsandsvägen 138
  • 892 92 Domsjö
Telefonnummer:0966-292900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:289 023 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS