ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sådan välfärd åt anställd i aktiv tjänst varande personal hos DSV i Sverige – i det följande benämnt arbetsgivaren – som ej avser pension, avlöning eller annan förmån, vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till arbetstagaren. Ändamålet skall tillgodoses genom att ifrågavarande anställda hos arbetsgivaren mot skäligt belopp skall kunna åtnjuta fördelarna av den egendom, som utgör Stiftelsens grundkapital.Dsv Road AB är huvudman för stiftelsen. Även anställda i DSV Solutions AB (556054-0402), DSV Air & Sea AB (556336-9296) samt NTS European Distiribution AB (556286-7209) ska kunna komma i åtnjutande av ovanstående.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:DSV Personal- och Stugstiftelse
Organisationsnummer:847000-2810
Adress:
  • Box 555
  • 261 24 Landskrona
Telefonnummer:0418-39 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS