ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till sitt huvudsakliga ändamål att verka för bibehållandet av samhörighetskänslan för boende på Donsö, Göteborgs kommun. Detta ska ske genom att stiftelsen ekonomiskt ska stödja projekt och verksamheter som är till gagn för intressegrupper på Donsö såsom t.ex. barn, ungdomar och äldre. Projekten och verksamheterna ska ha allmännyttig karaktär i den meningen att de inte får vara begränsade till bestämda personers eller familjers ekonomiska intressen med undantag för bidrag som kan motiveras med behov pga. sjukdom eller handikapp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Donsöstiftelsen
Organisationsnummer:802477-6133
Adress:
  • Donsö Hamnväg 24
  • 430 82 Donsö
Telefonnummer:031-972000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:925 024 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS