ÄNDAMÅL

Den disponibla delen av avkastningen utdelas årligen genom socialnämndens försorg i ömmande fall såsom understöd till åldringar, föräldralösa barn, ensamstående mödrar, långvarigt sjuka personer och invalidiserade personer – bland annat C P (cerebralparetiska) barn – samt vidare till barn med läs- och skrivsvårigheter (förut s k ordblinda) ävensom vid behov till sammanslutningar i Vänersborg av alkoholskadade personer (s k länkföreningar).De olika bidragstagarna skola ha hemvist i Vänersborgs kommun.Av fondens årliga avkastning skall minst en tiondel tillföras fondens kapital och att avkastningen inte får användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Doktor och fru Karl Graméns donationsstiftelse
Organisationsnummer:862501-1716
Adress:
  • Kommunstyrelsen
  • Vänersborgs kommun
  • 462 85 Vänersborg
Telefonnummer:0521-271000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:930 506 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS