ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bereda bolagets anställda och deras familjemedlemmar tillfälle till rekreation genom vistelse vid av stiftelsen ägd fritidsfastighet.Utöver detta kan stiftelsen, för att främja gemenskapen och sammanhållningen inom företaget, om medel finns, stödja sportsliga och kulturella aktiviteter samt rekreation åt arbetstagare. Bidrag får ej utgöra pension, avlöning eller annan förmån, vilken arbetsgivaren är skyldig delge åt enskild arbetstagare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Doggy AB Personalstiftelse
Organisationsnummer:864000-6196
Adress:
  • Doggy AB
  • Doggyvägen 1
  • 447 84 Vårgårda
Telefonnummer:0322-666500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:632 079 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS