ÄNDAMÅL

Stiftelsens uteslutande ändamål är att lämna bidrag till anställda hos Mo och DomsjöAktiebolag – nedan kallat bolaget – verksamma vid Gamla Bure Aktiebolag och dess anläggningar inom Bureå socken, Skellefteå kommun, eller deras familjemedlemmar,úûför vård och uppfostran av deras barn och ungdom samt understöd för beredande avundervisning eller utbildning för dessa, för understöd till dem vid sjukdoms- och dödsfall,för beredande för dem av platser i socknens pensionärshem eller i övrigt för understödtill dem i sådana fall där hjälpbehovet är stort, allt dock under förutsättning, att bolagetvid direkt omkostnad för ändamålen skulle vara berättigat till avdrag vid inkomstbeskatt-ning.Med Gamla Bure Aktiebolag avses det bolag, Bure Aktiebolag, som genom fusion 1979upplösts och vars tillgångar och skulder övertagits av Mo och Domsjö Aktiebolag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Direktör Lars Landmarks Personalstiftelse
Organisationsnummer:894700-0835
Adress:
  • Jan-Erik Lundström
  • 93251 Bureå
Telefonnummer:070-5780154
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS