ÄNDAMÅL

Stiftelsens medel skall utgöraI. En fond (ursprungligen 25 000 kronor), vars årliga ränta skall användas till allmännyttiga ändamål, vilka avse att förebygga fattigdom och nöd, såsom uppmuntring och belöning av odlingsflit och väl skött mindre jordbruk i allmänhet, trädgårdsskötsel, hemslöjd m.m. Även till penningbelöningar, insatta på sparkassebok, åt välartade och flitiga skolbarn må en del av räntan disponeras. Hela räntan behöver dock ej varje år ovillkorligen utdelas utan ett större eller mindre belopp av densamma kan sparas till något större allmännyttigt företag, varigenom donationens syfte förverkligas, såsom till hjälp vid bildande av egna hem. Under alla förhållanden skall minst en tiondel av räntan årligen avsättas och då detta avsatta belopp uppgår till minst ett tusen kronor, lägges det alltjämt till den ursprungliga fonden. Fondens avkastning får ej användas till sådana ändamål, vilka bestrides genom kommunal beskattning.II. En fond (ursprungligen 7 000 kronor) till stödjande av den frivilliga fattig- och sjukvården inom församlingen (Gällersta), i det den årliga räntan skall användas dels till understöd åt s.k. blygsamma fattiga, särskilt vid olycks- och sjukdomsfall, dels såsom bidrag till avlöning åt en s.k. församlingssyster och en biblioteksfond (ursprungligen 3 000 kronor), vars årliga ränta skall användas till inköp av böcker och deras bindning. Någon del av räntan bör avsättas till de ursprungliga fondernas förstärkning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Dir Konrad Ahléns stiftelse
Organisationsnummer:875000-0450
Adress:
  • Kvismare församling
  • Göksholmsvägen 6
  • 715 72 STORA MELLÖSA
Telefonnummer:019-58 61 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:83 469 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS