ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall avse stöd till behövande inom Jönköpings Ljungarums församling. Av den årliga avkastningen skall minst tio procent läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Diakonal stiftelse för Jönköpings Ljungarums församling
Organisationsnummer:802478-9698
Adress:
  • Jönköpings pastorat
  • Östra Storgatan 45
  • 553 21 Jönköping
Telefonnummer:036-303500
E-post:john.johansson@svenskakyrkanjonkoping.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:40 288 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS