ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som Forsberg Management Consulting AB lämnat gentemota) anställda som är eller varit av bolagsstämman valda ledamöter eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställdab) anställda makar/ sambor, även som anställda tidigare makar/sambor, till sådana anställda som innefattas i a) ovan eller till efterlevande efter sådana anställda som avses i denna punkt b),c) anställda som är barn och fosterbarn till sådana anställda som avses i a) eller b) ovan eller till efterlevande efter sådana anställda som avses i denna punkt c),Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyllde de i 58 kap inkomstskattelagen (1999:1229) angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Di Ma Co särskilda pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802425-8132
Adress:
  • Torbjörn Forsberg
  • Tomatvägen 16
  • 582 75 Linköping
Telefonnummer:0733-481994
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 983 623 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS