ÄNDAMÅL

Utbilda funktionshindrade personer boende i Örebro län så att dom bättre kan ta tillvara sina rättigheter och möjligheter samt få kunskaper så att dom kan företräda handikapprörelsen, fungera som föreningsledamöter, påverka samhället samt bättra kunna hantera sin situation utifrån ett funktionshinderperspektiv.Utdelning skall gå till anordnare av utbildning enl. förra stycket för dennes omkostnader och kursavgifter.Utdelning kan ej ske till längre utbildningar som anordnas inom det ordinarie skolväsendet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:DHR Örebro läns distrikts stiftelse
Organisationsnummer:802424-6194
Adress:
  • Mellringevägen 120 B
  • 703 53 ÖREBRO
Telefonnummer:019-673 21 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:632 032 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS