ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall arbeta för den inre utvecklingen av människor enligt den fjärde vägen som är i överensstämmelse med deras möjlighet för evolution. Stiftelsen skall arbeta i mänskligheten med praktisk tillämpning av ursprunglig visdom enligt den fjärde vägen. Stiftelsen skall arbeta för fred i männniskan och i mänskligheten genom kunnandet av den fjärde vägen.Stiftelsen skall arbeta för utvecklande av esoterisk konst genom kunnandet av den fjärde vägen.Stiftelsen skall arbeta för att varje form av narkotika inte skall förekomma eller brukas i mänskligheten.Stiftelsen skall arbeta för att främja vetenskaplig forskning och undervisning genom kunnandet av den fjärde vägen, främja förståelse av ursprunglig religion samt främja ungdomens vård, fostran och utveckling.Stiftelsen skall arbeta för att tillgodose ändamålet i första hand genom att bereda bostad/bostäder med gemensamt boende för studenter.Studenter skall arbeta på att utveckla sig själva enligt den fjärde vägen och aktivt arbeta för att intressera människor för sådant arbete.Grupp av studenter med gemensamt boende i syfte att arbeta på sig själva skall för gruppen använda beteckningen HL-center.I varje HL-center skall hållas möten minst tre kvällar i veckan. Varje student – även de som inte bor i ett center – skall göra sitt bästa för att närvara vid dessa möten och där arbeta på sig själva och för gruppen enligt kunnandet av den fjärde vägen.Studenter i HL-center skall arbeta för att även bostadenuppnår en esoterisk, konstnärlig nivå.Stiftelsen skall igenom Arcena Ädelsten Konst Hantverk kunna bereda arbete åt studenter. Syftet skall vara att ge bättre möjligheter för studenter att arbeta tillsammans på sig själva enligt den fjärde vägen och att utveckla esoterisk konst.Stiftelsen skall söka förvärva jordbruk för att kunna bereda arbete åt studenter. Syftet skall vara att ge bättre möjligheter för studenter att arbeta tillsammans på sig själva enligt den fjärde vägen och att utveckla esoterisk konst.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Den Svenska Stiftelsen Linbufonden
Organisationsnummer:929000-8003
Adress:
  • Stenshult 16
  • 343 93 ÄLMHULT
Telefonnummer:0479-305 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS