ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att utöva hjälpverksamhet till behövande fysiskt handikappade, avseende bland annat boendeförhållanden, utbildning och rekreation samt vård, fostran och utbildning av handikappade barn och ungdomar, samt att främja verksamhet för behövande rörelsehindrade personer, företrädesvis för medlemmar i De Handikappades Riksförbund Göteborgsavdelningen. Stiftelsen kan också lämna bidrag till att utveckla och stärka DHRG:s organisation och medlemsverksamhet.Styrelsen skall med beaktande av ovanstående årligen dela ut medel från stiftelsen. Huvudsakligen skall avkstningen användas för utdelning. Om särskilda skäl föreligger får styrelsen också dela ut av kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:De Handikappades Riksförbund Göteborgsavdelningens Utvecklingsstiftelse
Organisationsnummer:855100-9833
Adress:
  • DHR Göteborgsavdelningen
  • Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12
  • 414 53 Göteborg
Telefonnummer:031-7046056
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 923 961 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS