ÄNDAMÅL

Fondens avkastning ska årligen I form av stipendier tilldelas a) begåvade, mindre bemedlade unga, svenska män och kvinnor ägande hemvist i Eskilstuna med omnejd inom Södermanlands län, som önska och anses avgjort kvalificerade att vid in- eller utländska konservatorier utbilda stig till yrkessångare eller muskier (piano, violin, violoncello eller orgel);b) institution eller person, som förtjänstfullt handhaver och leder sång- eller musikundervisning bland sådan skolungdom som befinnes äga särskilda förutsättningar för framgångsrika sång- eller musikstudier. Här syftas på institutuion eller person, som är i tillfälle utbilda exempelvis en store gosskör för offentlig konsertsång, orkestermusik osv.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Daniel Engdahls musikstipendiestiftelse
Organisationsnummer:802426-4536
Adress:
  • Eskilstuna kommun
  • 63186 Eskilstuna
Telefonnummer:016-7101000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:70 654 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS