ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att uppmärksamma och belöna i första hand ungdomar samt personer, föreningar och företag som bor eller bott och verkat inom Dalsjöfors samhälle samt inom postnummerområdena 51690 och 51691 (Toarpsdal, Hjortryd, Häglared, Kråkhult, Senåsa, Kulla vid Drared, Drared, Fågelsången, Halsaryd, Hulta, Smedsås, Kanåsen, Stålarp och Skänstad) som gjort eller gör lovvärda insatser för egen del eller för samhället, inklusive det kulturella området, och därmed positivt bidragit till Dalsjöfors anseende och utveckling. Medel kan även utdelas till person som drabbats av svår sjukdom eller skada, där samhällets resurser ej räcker till och där stiftelsens styrelse finner det lämpligt med hänsyn till omständigheterna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Dalsjöforsfonden
Organisationsnummer:855900-8381
Adress:
  • Mariana Buller
  • Alströmergatan 18
  • 503 43 Borås
Telefonnummer:033-271263
E-post:mariana.buller@spray.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:120 466 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS