ÄNDAMÅL

I första hand trygga boendet för kvinnliga pauvres honteux i Kalmar och i andra hand i övrigt underlätta sådana kvinnors levnadsvillkor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Dahmska Stiftelsen å Stensberg
Organisationsnummer:802514-7516
Adress:
  • Kommunledningskontoret
  • Box 611
  • 391 26 Kalmar
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:286 650 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS