ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att genom bidrag, stipendier och annat understöd främja barn och ungdomars utbildning, idrott och hälsa. Ändamålet kan uppfyllas genom, direkt eller indirekt, ekonomiskt understöd till enskilda samt till organisationer och institutioner vilkas verksamhet främjar barn och ungdomars utbildning, idrott och hälsa. Stiftelsens kapital får inte tas i anspråk för uppfyllande av stiftelseändamålet med mindre än att stiftelsens ändamål kan uppfyllas under minst fem år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:CS Stiftelse för Nästa Generation
Organisationsnummer:802479-9374
Adress:
  • Björkö Gård AB
  • Box 6275
  • 102 34 Stockholm
Telefonnummer:070-762 00 49
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS