ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utan särskilt vinstsyfte lämna bidrag av personalvårdande karaktär till förmån för personal, som är eller varit anställda vid Malmö Hamn AB eller Copenhagen Malmö Port AB:s svenska del samt i CMP Norra Hamnen AB, så länge detta bolag är i CMP:s ägo. Bidragen kunna avse bidrag till resor, studier, fritidsverksamhet eller annat ändamål, som kan anses vara till förmån för personalen. Stiftelsens medel må likaså kunna utlånas till personal, samt användas för att anskaffa semesterhem eller bostäder för personalen.Vad som ovan sagts skall icke utgöra hinder för stiftelsen att tillfälligtvis upplåta semesterhem eller bostad till annan än vid CMP eller Malmö Hamn AB anställd eller f d anställd, då ingen dylik person önskar förhyra sådant hem eller bostad varöver stiftelsen förfogar.Med begreppet ”svenska del” menas personer som är eller varit anställda i Sverige och som haft sin huvudsakliga tjänstgöring förlagd i Sverige.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Copenhagen Malmö Port AB:s Personalstiftelse
Organisationsnummer:846003-0250
Adress:
  • Box 566
  • 201 25 Malmö
Telefonnummer:040-680 41 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS