ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja barn och ungdomar som deltager i Växjö Konståkningsklubbs verksamhet. Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att dela ut belöning i form av kontantpriser – till de barn och ungdomar i Växjö konståkningsklubb som under året visat goda prestationer och – genom utlottning bland samtliga deltagare i syfte att sprida belöningarna och öka motivationen hos deltagarna De kontantpriser som skall delas ut för goda prestationer skall, i den mån det är möjligt, fördelas över samtliga åldersgrupper inom barn och ungdomsverksamheten i Växjö Konståkningsklubb utifrån varje åldersgrupps prestationsnivå.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Conny Larssons stiftelse för idrottsungdom
Organisationsnummer:802426-7943
Adress:
  • Växjö Konståkningsklubb
  • Box 229
  • 351 05 Växjö
Telefonnummer:0470-242 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:300 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS