Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 943 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Att den årligen upplupna räntan användes, sedan en tiondel af denna ränta lagts till kapitalet till inköp för Samlingarnes räkning af utländska helst ännu opreparerade naturalier. -
Att den årligen upplupna räntan användes, sedan en tiondel af denna ränta lagts till kapitalet till inköp för Samlingarnes räkning af utländska helst ännu opreparerade naturalier. -
Att årliga räntan användes för inköp och ordnande av svampsamlingar eller för annat ändamål som befrämjar svampstudiet, under förutsättning likväl, att förutvarande anslag till Institutionen från Uppsala universitets sida därför icke minskar. Ändr. gäller fr o m 2006-08-09. Läs mer ... -
Att årliga räntan användes för inköp och ordnande av svampsamlingar eller för annat ändamål som befrämjar svampstudiet, under förutsättning likväl, att förutvarande anslag till Institutionen från Uppsala universitets sida därför icke minskar. Ändr. gäller fr o m 2006-08-09. Läs mer ... -
Till behövande studerande av Västgöta nation. -
Till behövande studerande av Västgöta nation. -
…avkastningen vart tredje år efter förslag av överläkaren vid audiologiska avdelningen vid Akademiska sjukhuset utdelas såsom resestipendium till en förtjänt forskare inom audiologin, med företräde för den som visat intresse för forskning kring Ménières sjukdom. Läs mer ... -
…avkastningen vart tredje år efter förslag av överläkaren vid audiologiska avdelningen vid Akademiska sjukhuset utdelas såsom resestipendium till en förtjänt forskare inom audiologin, med företräde för den som visat intresse för forskning kring Ménières sjukdom. Läs mer ... -
Fondens medel skall användas till driften av de medicinhistoriska museet vid Uppsala universitet. Fonden kan också användas för att stödja samarbete med andra museer och för att samla in material av medicin-historiskt intresse begränsat till Norden. Läs mer ... -
Fondens medel skall användas till driften av de medicinhistoriska museet vid Uppsala universitet. Fonden kan också användas för att stödja samarbete med andra museer och för att samla in material av medicin-historiskt intresse begränsat till Norden. Läs mer ... -