Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 032 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Till flitig, behövande studerande av Smålands nation. -
Att användas för understöd åt arbetet i ödebygdsförsamlingarna, antingen som bidrag till lön åt lekmannamedhjälpare eller på annat sätt till understöd åt det genom dem bedrivna arbetet. -
Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension som givits av Öbarna AB åt dess arbetstagare som är eller varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller deras efterlevande. Stiftelsen skall även ha till uppgift att trygga sådana utfästelser som Läs mer ... 2 432 581 kr
Att trygga pensionsutfästelser, som Ö-bro Invest AB (556769-0580) lämnat gentemota) anställda som är eller varit av bolagsstämman valda ledamöter eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställdab) anställda makar/sambor, även som anställda tidigare makar/sambor, till sådana anställda Läs mer ... 1 963 332 kr
Verka för att utbildning och forskning inom miljöområdet samt närbesläktade geovetenskapliga områden – exempelvis geologi, hydrologi, vatten- och markkemi – kommer till stånd genom utnyttjande av Äspölaboratoriets resurser. 507 976 kr
Till begåvad och medellös prästson/dotter från ärkestiftet eller Stockholms stad, som med framgång idkar teol. och religionsvetenskapliga studier och som ämnar begära prästvigning för ärkestiftet. -
Premier utdelas utan föregående ansökan vid högtidslandskapet den 30 april av närvarande hedersledamöter och seniorer till en behövande landsman, som är för terminen vid universitet närvarande och som ”ger godt hopp om sig genom flit i studier eller väl använda Läs mer ... -
[.] utdelas fyra femtedelar av fondens ränta årligen som ett stipendium, dock så att beloppet avrundas nedåt till närmaste hela femtal kronor. Återstoden av ränteavkastningen lägges varje år till fondkapitalet för detsammas förstärkande. Stipendium tilldelas ”medellös, begåfvad teologie studerande” av Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag i första hand till behövande utan hänsyn till ålder och till studerande som ej fyllt 25 år inom Trehörna församling och i andra hand till behövande utan hänsyn till ålder och till studerande som Läs mer ... 17 937 836 kr
Stiftelsens ändamål är att underlätta fysiskt handikappades, särskilt rörelsehindrades, situation genom att lämna understöd för undervisning och utbildning, utöva hjälpverksamhet avseende bl a boendeförhållanden, arbetsmöjligheter och rekreation samt främja forskning och utvecklingsarbete. Läs mer ... 21 361 987 kr
Till hemsida