Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 032 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är att utdela nittio (90) % av avkastningen till äldre behövande långvarigt sjuka eller personer med bestående ögonsjukdomar bosatta inom Linköpings Domkyrkoförsamling eller S:t Lars församling 599 741 kr
Till hemsida
Stiftelsen skall tillgodose ett allmänt intresse inom kulturlivet i Kalix kommun och Båtskärsnäs samhälle. Stiftarna vill i det syftet säskilt stödja följande verksamheter: – Ungdomsaktiva grupper inom sång, musik och teater, både enskilt och i grupp – Folkets Hus verksamhet Läs mer ... 839 129 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att genom utdelande av understöd eller bidrag – främja vård och uppfostran av barn – lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning – utöva hjälpverksamhet bland behövande – främja vetenskaplig forskning – främja religiösa, Läs mer ... 21 652 437 kr
Stiftelsens ändamål är att bevilja pensioner och andra penningbidrag till behövande personer som 1. varit anställda i familj i Göteborg minst 15 år och som slutat sin anställning efter uppnådd allmän pensionsålder eller på grund av sjukdom ellerpå grund av Läs mer ... 102 665 123 kr
Till hemsida
Stiftelsen skall hava till ändamål att medelst stipendier ekonomiskt stödja ungdom av god karaktär från Härjedalen och Norrbotten, som visat sig äga utpräglad fallenhet för bedrivande av universitets- eller högskolestudier av skilda slag. Stipendierna avses skola utgå till sådana studerande, Läs mer ... -
Av den årliga räntan i första rummet bestrida kostnaderna för underhåll av mina föräldrars gravplats å församlingens kyrkogård samt använda återstoden av räntan till utdelning vid jultiden varje år efter prövning av församlingens kyrkoråd till fattiga i församlingen (Grundsunda). Läs mer ... 22 964 kr
Disponibel avkastning skall utdelas som penningestipendier å Kronor Trehundra åt svenskfödda, manliga eller kvinnliga elever vid Högre Konstindustriella Skolan (Konsthantverkareskolan), vilka inom någon gren av konsthantverket genom flit och begåvning gjort sig därav särskilt förtjänta, samt i övrigt fört en Läs mer ... -
Att användas för understöd åt arbetet i ödebygdsförsamlingarna, antingen som bidrag till lön åt lekmannamedhjälpare eller på annat sätt till understöd åt det genom dem bedrivna arbetet. -
Premier utdelas utan föregående ansökan vid högtidslandskapet den 30 april av närvarande hedersledamöter och seniorer till en behövande landsman, som är för terminen vid universitet närvarande och som ”ger godt hopp om sig genom flit i studier eller väl använda Läs mer ... -
[.] utdelas fyra femtedelar av fondens ränta årligen som ett stipendium, dock så att beloppet avrundas nedåt till närmaste hela femtal kronor. Återstoden av ränteavkastningen lägges varje år till fondkapitalet för detsammas förstärkande. Stipendium tilldelas ”medellös, begåfvad teologie studerande” av Läs mer ... -