Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 034 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om tilläggspension till ombudsmän inom Svenska Byggnadsarbetareförbundet. -
Stiftelsens ändamål är att åt personer, som är eller varit anställda hos Svenska Handelsbanken, dess svenska dotterbolag och per 1990-06-30 med pensionsrätt avgångna tidigare anställda i Skånska Banken, eller åt efterlevande till sådana personer trygga utfästelser om pension eller pensionstillägg Läs mer ... -
Stiftelsens uteslutande ändamål är att bereda personer, som är eller varit anställda hos Svenska Målareförbundet ävensom efterlevande till sådana pesoner pension med de belopp, som i vederbörlig ordning tillerkänts dem av förbundet.Med pension avses sådana pensioner, som uppfylla villkoren för Läs mer ... -
Stiftelsens uteslutande ändamål är att med gemenskap trygga utfästelser om pension, som givits av Svenska Skidförbundet (Förbundet) eller bolag ägda av Skidförbundet (dotterbolagen) lämnat till anställda skildåkare eller till deras efterlevande.Stiftelsen skall inte ha till uppgift att trygga sådana utfästelser Läs mer ... -
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension som givits av bolag som ingår i Swedish Match-koncernen – i fortsättningen benämnd koncernen – åt dess arbetstagare och deras efterlevande.Med koncernen avses i dessa stadgar Swedish Match AB (organisationsnummer 556015-0756) Läs mer ... -
Stiftelsen har till ändamål att åt personer, vilka äro eller varit hos Sveriges yngre läkares förening anställda, eller efter sådan persons frånfälle åt dennes efterlevande bereda pension. -
Att trygga utfästelser om pension, som givits av Södertälje Sportklubb, åt dess aktiva idrottsutövare eller deras efterlevande.Stiftelsen skall inte ha till uppgift att trygga sådana utfästelser som ingår i allmän pensionsplan. Läs mer ... -
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga pensionsutfästelser som Tavernan AB lämnat till anställda, som är eller varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse, därtill utsedda av bolagsstämman, eller till efterlevande efter sådana anställda. Sådana utfästelser må endast avse pension, som Läs mer ... 404 488 kr
Att trygga pensionsutfästelser, som Båtbyggarservice Zellman och Carlston Aktiebolag lämnat gentemot anställda, som är eller varit medlemmar i bolagets styrelse, eller till efterlevande till sådana anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension,som uppfyller de i 31 § kommunalskattelagen angivna villkoren Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som Ingvar Gunnarsson Metallfabrik AB lämnat gentemot anställda, som är eller varit av bolagsstämman utsedda medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension, som Läs mer ... 1 853 952 kr