Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 943 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är att:- samla in ekonomiska medel för att möjliggöra transport av olika textilier till Moldavien.- sprida kunskap om Moldavien.- marknadsföra stiftelsen till potentiella bidragsgivare. -
I syfte att öka allmänhetens, särskilt ungdomars, insikt om och intresse för molekylärvetenskapernas betydelse samt stödja ökat vetenskapligt utbyte inom området, förordnar Kungl. Vetenskapsakademien härmedAtt de pengar som flyter in på grund av det upprop som Kungl. Vetenskapsakademien kommer att Läs mer ... 10 402 kr
Stiftelsens ändamål ska vara att verka för att erhålla frivilliga bidrag och gåvor för att kunna bidra till forskning kring barncancer samt aktiviteter för drabbade barn och familjer. -
Till hemsida
Stiftelsens syfte är att öka skolelevers hälsa och måluppfyllelse i skolan genom att ge pedagoger och elever anpassade verktyg. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars projekt följer Barnkonventionens och WHO:s riktlinjer. Detta för att stödja barn och ungdomars rätt Läs mer ... -
Stiftelsens syfte är att främja forskning, undervisning och utbildning inom miljövård för att på så sätt hjälpa till så att ämnet PVC och andra miljöförliga plaster tas bort vid beställningen av vepor samt övriga produkter från tryckeribranschen, samt på sikt Läs mer ... -
Insamlingsstiftelsen skall ge ekonomiskt stöd till sådana aktiviteter vid friskolan Nya Munken, vilka främjar god anda och sammanhållning bland skolans elever genom stimulans av kreativitet och vidsynthet. 2 895 kr
Stiftelsens ändamål är att stödja utvecklingen av behövande ungdom i Afrika med särskilt beaktande av deras musikbegåvning. -
-
-
Insamlingsstiftelsen Måltidsakademien har till ändamål att skapa en självständig förmögenhet för att främja forskning kring och utveckling av måltiden ur ett helhetsperspektiv. Detta skall ske genom offentlig insamling av kapital. -