Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 943 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsen har till ändamål med sin verksamhet att tillgodose behoven av sociala och filantropiska insatser i samband med missions- och biståndsarbete i olika länder i vår värld. Att för sådant bistånd samla in och förmedla ekonomiska gåvor från människor och Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att oberoende av politiska, rasmässiga och religösa hänsyn och i överensstämmelse med Förenta Nationernas konvention om barnens rättigheter (Genralförsamlingens resolution 44/25) bidra ekonomiskt till nödlidande flickor födda i Tanzania med stöd till utbildning och därtill hörande kostnader. Läs mer ... -
[..] för att främja kunskap och utbildning om fri migration och öppenhet. Insamlingsstiftelsen har ej religiös, politisk eller etnisk tillhörighet. [..] Berättigade till bidrag från stiftelsen är aktörer som verkar för fri migration och öppenhet. Stiftelsen ska också arbeta för Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att samla in medel för utdelning till välgörande ändamål, däribland men inte begränsat till; ekonomiskt eller socialt utsatta människor i Helsingborg med omnejd. -
Insamlingsstiftelsen Miljösäcken skall främja sysselsättning och motarbeta utanförskap genom verksamhet inom området pantåtervinning. Sysselsättningsändamålet skall huvudsakligen riktas mot samhällsgrupper som traditionellt sett har svårt att få långvariga jobb. Stiftelsen skall också stödja (genom ekonomiska bidrag och på annat sätt) organisationer Läs mer ... -
Stiftelsen skall vara en insamlingsstiftelse. Stiftelsens ändamål är att genom lämnandet av stipendier och anslag främja unga människors utbildning och vetenskaplig forskning. I synnerhet skall Stiftelsen understödja utbildning utomlands av ungdomarmed hemvist i Sverige.Avkastningen av Stiftelsens kapital och högst en Läs mer ... -
Att med stöd av insamlade medel, ordna event med aktiviteter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Min lyxdag ska även kunna ge ekonomiskt bidrag för aktiviteter till personer med intellektuella funktionsnedsättningar som de normalt inte har möjlighet att uppleva i sin Läs mer ... 2 165 kr
Insamlingsstiftelsens ändamål är att, på evangelisk grund, med Bibeln som rättesnöre, verka för evangeliets utbredande. Däri ingår att främja mission to Europe med säte i Köpenhamn genom att årligen bidra med minimum 10 procent av Insamlingsstiftelsens insamlade medel. Ändamålet ska Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att med stöd av insamlade medel bedriva hjälpverksamhet till nödsatta barn och familjer i olika länder, genom fadderverksamhet och andra gåvor. Stiftelsen kommer inledningsvis att verka i Argentina, Bolivia, Brasilien, Honduras, Indien, Mexiko, Paraguay, Peru och Thailand. Läs mer ... 575 031 kr
Stiftelsens ändamål är att samla in och förvalta medel som ska finansiera arbetet med att samla in, vårda och tillgängliggöra källmaterial om assyrier i modern tid. Källmaterialet om assyrier i modern tid samlas in där assyrier är bosatta världen över Läs mer ... 79 976 kr