Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 943 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
[…] Stiftelsen har till ändamål att främja i Sverige verksamma dokumentärfilmare. Syftet är att skapa en ny finansieringskälla för dokumentärfilm och att ge hjälp och inspiration, även till icke-etablerade filmskapare. Stödet skall utgå i form av arbetsstipendier och mentorskap. Stiftelsen Läs mer ... -
Att i kristen anda främja uppförandet och därefter den fortsatta driften av ett barnhem för pojkar och flickor i Hedaru, Tanzania -
De medel som inkommer ska användas till att stödja barn i tredje världen i allmänhet och massajbarn i Kenya/Tanzania i synnerhet – t.ex. genom att ge fler barn möjlighet att gå skolan, få bättre sjukvård, rent vatten, kläder och andra Läs mer ... -
Stiftelsens huvudsakliga syfte är att samla in medel och hjälpa ensamstående föräldrar så långt resurserna tillåter, dels driva projekt som syftar till att förbättra livsvillkoren för mammor som lever i fattigdom och utsatthet, dels genom utbildning, opinionsbildning samt kunskap och Läs mer ... -
Syftet med minnesfonden är att minnet av Marcus Linde och hans heroism skall leva vidare. Detta sker främst genom stöd till njursjuka barn och ungdomar i Sverige och genom stöd till ungdomsorienterade projekt i tredje världen. Årligt utdelningsbelopp kan vara Läs mer ... -
Till hemsida
Stiftelsens ändamål skall vara till förmån för cancersjuka barn och ungdomar under dess sjukhusvistelse i Västra Götalandsregionen samt andra verksamheter för dessa barn- och ungdomar.Stiftelsen skall fullfölja sitt ändamål genom att skänka gåvor och/eller bidrag till sjukhusavdelningar som vårdar cancersjuka Läs mer ... 28 084 kr
Stiftelsens ändamål är att i Marcus anda och minne stötta utbildning och forskning inom områden extrahjälp/resurser till behövande barn inom grundskolan för stöd att lära sig läsa, skriva och räkna samt för preventivt arbete/utbildning/forskning inom brandsäkerhet och därmed förenlig verksamhet. Läs mer ... 137 718 kr
3. Stiftelsen har som ändamål att genom utdelande av stipendier främja studieresor och fortsatt utbildning i utlandet för personer som kan förväntas verksamt bidra till att vitalisera Sveriges internationella engagemang inom kulturmiljövården. Stipendierna skall lämnas till deltagande i kurser och Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att samla in medel till organisationer som stödjer cancerforskning och till särskilda insatser som bidrar till att stödja cancerdrabbade, direkt eller indirekt. Stiftelsen ska under en sammanhängande period om tre år använda minst tre fjärdedelar av sina Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt eller på andra sätt stödja enskilda, ideella organisationer och föreningar, eller andra som arbetar med att främja hälsa och välmående samt förebygga fysisk såväl som psykisk ohälsa för människor, oavsett kön, ålder, ursprung, trostillhörighet, sexuell Läs mer ... -