Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 033 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsen har till syfte att via insamlade medel själva eller via andra aktörer starta och långsiktigt driva projekt i syfte att främja och stimulera hållbar utveckling. I första hand ska projekten fokusera på arbete i Nepal och Sverige, men kan Läs mer ... -
Att – i den mån bidrag icke skall utgå av allmänna medel – av stiftelsens avkastning lämna understöd till behövande inom Undersåkers f d kommun. 114 586 kr
Stiftelsen har till ändamål att bedriva kyrklig, social och kulturell verksamhet, i första hand bland sjömän och deras anhöriga. -
Stiftelsens ändamål är att främja och bedriva förberedande scenisk utbildning i Skara med hela landet som upptagningsområde och att samverka med Stiftelsen Skaraborgs länsteater, länets amatörteaterverksamhet och andra verksamheter som kan syfta att verka i samma riktning. Läs mer ... 2 056 244 kr
Genom bidrag stödja och främja vetenskaplig forskning inom alpin miljö samt lämna bidrag för utbildning, undervisning och sådan verksamhet som möjliggör för ungdomar att på ett säkert och tryggt sätt vistas i alpin natur, i huvudsyfte för friåkning (av i Läs mer ... -
Ändamålet med stiftelsen är att insamla medel för att främja forskning om barn/elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om barn/elever med långvarig problematisk skolfrånvaro genom att lämna bidrag till forskning, utveckling och insatser till särskilt utbildningsstöd för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Läs mer ... -
Insamlingsstiftelsen Skuldhjälpen Sverige har till ändamål att samla in medel i syfte att stödja familjer och ungdomar som drabbats av skulder och skuldstress. Vi vill ge juridisk och ekonomisk rådgivning, utbildning och sprida information för att hjälpa personer att hantera Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att främja utvecklingen av Skåne som attraktiv MTB destination. -
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är utforskandet av de Skånska landskapens historia och därigenom möjliggöra utgivandet av verket ”Skånsk Senmedeltid och Renässans”, de skånska landskapens historia och kultur c:a 1450-1658. -
Stiftelsens ändamål skall vara att till allmänhetens fromma förvärva och bevara den Sköldska fastigheten. Stiftelsen äger avyttra eller antingen i egen regi eller genom särskilt bildat organ uthyra eller annorledes utnyttja byggnaden. 3 671 346 kr