Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 942 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Mårbackastiftelsen har till ändamål att såsom en släkt- och minnesgård äga och förvalta huvudbyggnaden å Mårbacka med tillhörande gårdsplats m m och de inventarier samt andra lösören och värden, som tilldelats Stiftelsen i enlighet med bestämmelserna i dessa stadgar och Läs mer ... 11 381 692 kr
Enligt testamente, daterat 1980-01-05, skall av fondens avkastning först 10 % läggas till kapitalet. Återstoden får av Leksands kulturnämnd användas för kulturella ändamål med prioritering för folkmusiken. Kulturnämnden äger bestämma i vilka former och till vilka ändamål, som detta skall Läs mer ... 394 361 kr
Avkastningen utdelas såsom stipendier enligt nedanstående bestämmelser.1. Stipendierna kunna sökas av barn till i Grycksbo Pappersbruk AB anställda tjänstemän, förmän och arbetare.2.Stipendierna äro i första hand avsedda som hjälp till teknisk eller merkantil utbildning vid lägre läroanstalter och kunna sökas Läs mer ... 636 572 kr
Av nettoinkomsten skall sedan årlig avsättning till kapitalet skett, årliga anslag ges till nedan angivna ändamål:a. En tiondel skall ges till Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission via församlingskollekten,b. Till Rinkaby församling, för drift och underhåll av lokaler för församlingen och Läs mer ... 12 844 820 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att dela ut medel eller på annat sätt hjälpa behövande i Karlstads stift, vilka har behov av diakonalt stöd (allmännyttigt stöd). 8 128 729 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja social och andling verksamhet inom Årjängs kommun, bl a genom att skapa trevnad och underhållning för sjuka och gamla på sjukvårdsinrättningar och ålderdomshem inom Årjängs kommun och att lämna bidrag till hälsoresor för sjuka Läs mer ... 5 451 870 kr
Stiftelsen har till ändamåldels att å den stiftelsen tillhöriga fastigheten Rånäsberget möjliggöra fritids- och semestervistelse i första hand för de hos Smedjebackens Valsverks Aktiebolag – nedan kallat bolaget – anställda och dessas familjer, samt i den mån detta kan ske Läs mer ... 65 247 kr
att verka för att trygga utgivning av tidningar med liberal kurs i politiskt hänseende och liberal grundsyn i övrigt dels verka för att samma liberala kurs och grundsyn kommer till uttryck i av bolaget bedriven publicistisk verksamhet som avser annat Läs mer ... 20 267 000 kr
Stiftelsens ändamål är, att stödja den verksamhet som Odd Fellow-logerna i Karlstad bedriver, i första hand genom att bidra till att Logerna för sin verksamhet har lämpliga lokaler. 100 729 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att till hälften stödja vetenskaplig forskning inom reumatologi och till hälften att stödja djurskyddet inom Sandvikens kommun. Av stiftelsens kapitalavkastning skall årligen hälften tillfalla Riksförbundet mot reumatism och hälften tillfalla Sandvikens kommun. Avkastningen skall av mottagarna Läs mer ... 518 031 kr