Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 943 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning samt konstnärliga eller andra därmed jämförliga kulturella ändamål. I första hand sker detta genom att stiftelsen lämnar understöd för beredande av undervisning eller utbildning, företrädesvisi form av stipendier till författare, bildkonstnärer, musiker, vetnskapsmän Läs mer ... -
[—] skall notariatavdelningen ställa till förfogande åt styrelsen för Södermanlands Läns Landstings Vårdskola. Beloppet skall av skolans styrelse varje år utdelas till stipendier åt behövande elever, vilka visat fallenhet för sjuksköterskeyrket. -
Stiftelsens ändamål är att bereda billiga bostäder åt i Lunds stad sedan minst 5 år tillbaka mantalsskrivna, behövande svenska medborgare.Ändamålet främjas genom att stiftelsen upplåter sina 13 bostadsrättslägenheter i kvarteret Gasverket till personer som uppfyller de föreskrivna kriterierna. Stiftelsen bidrar Läs mer ... -
Att främja arkitektstuderandes vid svensk teknisk högskola, studier och forskning inom arkitektur och stadsbyggnad utom Sverige. Endast personer födda i Sverige och som är svenska medborgare skall komma ifråga vid valet av stipendiat. -
Härmed skänker jag som minnesgåva till släkten Kuylenstjerna 7,000 (sjutusen) kr. som riddarhuspension.Räntan därav uppbäres årligen av en änka eller fröken, den mindre bemedlade har företräde. -
Ändamålet är att av den därefter återstående behållna årsavkastningen skall efter bestämmande av Göteborgs Utbildningsnämnd hälften (1/2) användas till stipendier åt därav förtjänta elever vid de tvååriga specialkurserna i tryckning och tryckmedia inom gymnasieskolan i Göteborg, en fjärdedel (1/4) användas Läs mer ... -
Att avlöna en professor och en adjunkt i praktisk ekonomi vid Uppsala universitet. -
Stiftelsen har till ändamål att bedriva och främja forskning och utveckling inom designområdet, samt verka för den praktiska användningen av god design genom utbildning, rådgivning och information, till gagn för näringslivet och samhället i övrigt.För att förverkliga ändamålet skall stiftelsen Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall efter förslag av Studentkåren disponeras såsom stipendier till studerande vid Lunds Universitet, som bedriva humanistiska studier. -
Stipendiet utgår med 20 RD för hvarje vårttermin denna inberäknad. Åsterstoden av räntan läggs tillsvidare till kapitalet.Ansökan om stipendiet skall hos förste kurator var inlemnad innan den 15 maj. Denne åligger det att en förteckning äfver de sökande genast å Läs mer ... -
Till hemsida