Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 943 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Afkastningen af legatets kapital skall användas till 1:o De i §§ 2 och 11 onmämnda arfvoden jemte andra möjligen uppkommaande förvaltningskostnader; 2:o Kostnaden för underhållet av min familjs grafvar i Riga, Stockholm och Meran; 3:o De understöd, som dels enligt Läs mer ... -
Stiftelsen har till uteslutande ändamål att bereda tjänliga utrymmen för semestervistelse åt tjänstemän vid SSAB EMEA AB inklusive dotterbolag, vilka är verksamma vid dessa bolags anläggningar i Oxelösund och vid Electrolux AB (publ), inklusive dotterbolag, ävensom åt sådana efterlevande samt Läs mer ... -
Till hedrande av det hängivna, uppoffrande och fruktbärande arbete jordbrukets kvinnor utfört till fromma för vårt land, skall stiftelsens behållna inkomst årligen i form av stipendier tilldelas inom jordbruket arbetande kvinnor för att bereda dem möjlighet till utbildning och insikt Läs mer ... -
Stiftelsens syfte är att stödja områden som bidrar till ett hållbart samhälle och främjar Sverige internationellt. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars insatser framförallt främjar svensk kreativitet, teknologi och innovation, främst inom kulturella och kreativa näringar samt entreprenörskap. Stiftelsens Läs mer ... -
Av den summa som i testamentet förbemälta lägenheter av sig kasta årligen och behållet bliver, sedan alla nödiga utgifter avräknade äro, skall en fattig av condition uti Sunnerbo härad bleven och boende samt sig skickeligen ställande änka ock så vidare Läs mer ... -
Ändamålet är att stiftelsen skall utgöra en inköpsfond, vars avkastning skall användas till förvärv av svensk konst och svenskt konsthantverk. -
Stiftelsen skall främja sitt syfte genom att efter ansökan och ur den löpande avkastning som förmögenheten genererar årligen utge bidrag till Göteborgs universitet till bestridandet av samtliga de kostnader, inklusive de för forskning men exklusive overhead, som är förknippade med Läs mer ... -
Avkastningen skall disponeras sålunda.Hälften därav skall i första hand användas för tillgodoseende av behovet av ungdomsledare för det kyrkliga junior- och ungdomsarbetet i Huddinge församling och eljest för främjande på annat sätt av den kyrkliga junior- och ungdomsverksamheten i församlingen, Läs mer ... -
Att bedriva vetenskaplig forskning, främst inom lantbruk och näringsfrågor, enligt den kunskapsteori som utarbetats av Rudolf Steiner. -
Fyra femtedelar av fondens årliga avkastning, beloppet dock avrundat nedåt till hela tiotal kronor, utdelas utan föregående ansökan vid högtidslandskapet den 30 april som ett eller två premier till förtjänta personer inom sådana särskilda sammanslutningar som upptagits såsom erkända inom Läs mer ... -