Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 942 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är:att genom bidrag från Lionklubbar och från allmänheten i form av gåvor och testamenten insamla medel till medicinsk forskning inom Skåneatt företrädesvis stödja klinisk forskning d.v.s. patientnära forskning, inom Skånes Sjukhusatt ge forskningsanslag till områden som styrelsen och Läs mer ... 1 037 740 kr
Stiftelsens ändamål är att främja ett mångkulturellt Malmö. Verksamheten skall finansieras genom gåvor, donationer och bidrag.Stiftelsen har rätt att köpa de tjänster som styrelsen finner lämpligt för att förvalta stiftelsen samt för att främja stiftelsens ändamål.Stiftelsen skall i särskilda fall Läs mer ... -
Stiftelsen är en ideell allmännyttig insamlingsstiftelse som har till ändamål att:På evangelisk kristen grund, främja och verka för upprättandet av Guds rike, uppbyggandet av den kristna församlingen samt spridandet av Guds ord. Däri ingår att främja Livets Ord i Uppsala Läs mer ... 3 281 186 kr
9 640 kr
Stiftelsen skall ha till ändamålatt utan begränsning till bestämda personer utöva hjälpverksamhet bland behövande,att främja människovårdande syften, bl a vård och uppfostran av barn,att lämna bidrag till vetenskaplig forskning,att lämna hjälp vid katastrofer och humanitärt arbete. Läs mer ... 27 629 kr
Stiftelsen ska, med insamlade medel, ekonomiskt, genom rådgivning eller i övrigt stödja företag/organisationer och privatpersoner som presenterar eller arbetar med innovativa projekt eller affärsidéer. Medel ska delas ut till dessa företag och privatpersoner för att hjälpa dem att långsiktigt utveckla Läs mer ... -
Bidrag till förmån för vård och fostran av barn och ungdom samt av sjukdom drabbade enskilda och familjer, i kristen anda ge stöd till rehabilitering av alkohol- och drogberoende och därigenom främja ändamålet i enlighet med uppropet.Stiftelsen ska främja ändamålet Läs mer ... 399 925 kr
Motverka inaktivitet och de konsekvenser som medföljer. Inaktivitet kan uppkomma av flera anledningar som exempelvis fysiska skador eller psykisk ohälsa och kan leda till problem så som övervikt och annan ohälsa. Insamlingsstiftelsen ska därför främja insatser som på något sätt Läs mer ... 13 278 kr
Stiftelsens syfte är att bygga och driva ett barnhem med namnet ”Royal Children Home” i Lindi, Tanzania. Utöver arbetet i Lindi, Tanzania, kommer stiftelsen att också jobba interantionellt med att hjälpa behövande till ett värdigt liv och vara med i Läs mer ... -
Stiftelsens syfte är att stödja idéer och projekt som utvecklar entreprenörskap, kompetens, samverkan och innovation, främst ur ett socialt hållbart perspektiv. Stiftelsen ämnar stödja individer och organisationer med idéer som utvecklar samhället, ökar välmående och skapar balans mellan feminin och Läs mer ... 335 kr