Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 943 st




Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Insamla och förmedla gåvor, bidrag och kontanta medel, kläder och dylikt till hjälparbete, arbete bland barn och evangelisation. 142 778 kr
De ändamål för vilka influtna medel må tagas i anspråk är följande:Gåvomedel att i tysthet utdelas till den inom Lidens församling som p.g.a. sjukdom, olycka eller andra ömmande omständigheter synes vara i uppenbart behov av uppmuntran.Gåvomedel till prydande av Lidens Läs mer ... 69 248 kr
-
Stiftelsen skall fokusera insatserna på låginkomstländer genom att på olika sätt samla in medel och stödja arbetet med att- medvetandegöra hälso- och sjukvårdssystem inklusive sjukvårdsinrättningar, medicinska lärosäten samt myndigheter om betydelsen av snabba adekvata åtgärder i samband med hotande vitalfunktioner- Läs mer ... -
Stiftelsens syfte är att främja vetenskaplig forskning och utveckling av nya läkemedel, medicintekniska produkter, diagnostik samt vård och behandlingsmetoder. Detta görs genom att hjälpa forskare och produktutvecklare, framförallt kvinnliga entreprenörer, att starta / fortsätta driva bolag med verksamhet inom Life Läs mer ... -
Stiftarna vill genom bildandet av denna stiftelse, hedra minnet av vårt barnbarn, Clara Engla Rebecca Lantz, Köping, som fick vistas på jorden tillsammans med oss och vår familj, under tre dagar, den 28 – 30 december 2003.Fonden vill stödja och Läs mer ... 3 022 kr
Stiftelsens ändamål skall bestå av:* Att möjliggöra och främja flygresande bland funktionsnedsatta personer samt stödja forskning och utbildning vars ändamål syftar till att underlätta flygresande bland funktionsnedsatta personer.* Specialanpassa flygplan och starta flygverksamhet för att möjliggöra flygresande för funktionsnedsatta personer, Läs mer ... 27 496 kr
Insamlingsstiftelsen har tillkommit i syfte att ett slotts- och domkyrkomuseum skall anordnas på Linköpings slott. Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att ur den löpande avkastningen på stiftelsens förmögenhet driva detta museum. 6 115 820 kr
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är-att genom bidrag från Lionsklubbar och från allmänheten i form av gåvor och testamenten insamla medel till forskning mot cancer i Västsverige. Under ett verksamhetsår insamlade medel utdelas senast under nästkommande verksamhetsår. Om insamlingsstiftelsen erhåller stora belopp Läs mer ... 1 277 350 kr
Ändamålet med stiftelsen är att stödja forskningen inom cancerområdet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Örebro, samt att informera härom. 5 291 161 kr