Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 942 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Den årliga avkastningen av samfonden sedan minst tio procent därav lagts till kapitalet skall användas till förmån för eleverna vid gymnasieskolan i Lindesberg, företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskiltämne, god kamratanda eller berömvärd Läs mer ... 576 254 kr
Fondens avkastning skall användas till underhåll och försköning av kyrkogården vid Rogsta kyrka. 117 181 kr
Stiftelsens avkastning och kapital, skall under tjugofem (25) års tid användas till kyrkobyggnadens underhåll och reparation. För den händelse, att det skulle finnas kapital kvar i stiftelsen efter nämnda 25 år, skall avkastningen och kapitalet användas på samma sätt, som Läs mer ... 1 044 233 kr
Att aktivt främja en god utveckling av kommunens näringsliv och därmed gagna den lokala arbetsmarknaden. 2 371 217 kr
Utdela belöning för långvarig och trogen tjänst. 66 532 kr
att förvalta och utbetala de medel som Länsförsäkringar Gävleborg från tid till annan överlämnar till stiftelsen såsom de anställdas tillkommande andel i företagets vinst. Denna förvaltning ska ske enligt bestämmelserna i dess stadgar, Länsförsäkringar Gävleborgs beslut att inrätta ett vinstandelssystem Läs mer ... 18 273 610 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att bedriva social verksamhet i kristen regi samt förmedla vård och omhändertagande av behövande, sjuka, handikappade och flyktingar i Portugal och andra länder. 117 383 kr
Avkastningen av stiftelsen skall användas för att främja vården av sjuka på Högbo sanatorium inom Stora Kopparbergs socken. I sådant syfte skall avkastningen användas som bidrag till hjälpbehövande sjukas eftervård, sedan de lämnat Högbo, i den mån dessa icke kunna Läs mer ... 3 759 417 kr
Stiftelsens ändamål är i första hand att, om möjligt efter köp eller lösen av min föräldragård Nytomta i Taserud, skapa ett kulturcentrum för konsthantverk till mina föräldrars, Christina och Ola Eriksson, minne. Tonvikten skall i deras anda ligga främst på Läs mer ... 3 921 250 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning genom att utdela ett internationellt pris kallat ”Marcus Wallenberg-priset”. Priset utdelas för att erkänna, uppmuntra och stimulera banbrytande vetenskapliga forskningsinsatser som väsentligen bidrager till vidgade kunskaper och tekniska framsteg inom skogsindustrins intresseområden. Läs mer ... 73 020 000 kr