Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 943 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är att lämna behövligt stöd åt amatöridrotten i Landskrona genom ekonomiskt bidrag till idrottsföreningen eller enskild idrottsutövare i staden att emottaga medel, som doneras för de ändamål, stiftelsen är avsedd att främja samt att förvalta de sålunda emottagna Läs mer ... 317 149 kr
Stiftelsens ändamål är att samla in medel och direkt eller indirekt använda dessa för att stödja och bedriva verksamhet samt vidta andra åtgärder som främjar syftet med Förenta Nationernas Barnkonvention och bidrar till att barn och deras föräldrar får förståelse Läs mer ... -
Insamlingsstiftelsen ska bedriva diakonal verksamhet tillsammans med och för personer som på grund av funktionshinder, sjukdom eller åldershandikapp behöver speciellt stöd.I samarbete med såväl systerorganisationer utomlands som med representanter för kyrkor och kristna hjälporgan, vill stiftelsen också bedriva hjälpverksamhet bestående Läs mer ... 256 586 kr
Insamlingsstiftelsen Lennart Johansson Foundations syfte är att främja förutsättningarna för ett gott ledarskap inom de nationella och internationella fotbollsförbunden och fotbollsklubbarna, med fokus på demokrati, jämlikhet och anti-korruption. Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte främst genom att1) anordna högkvalitativ utbildning inom Läs mer ... -
Stiftelsen skall ha till syfte att främja undervisning, utbildning och forskning kring bild inom de medicinska, biologiska och tekniska vetenskaperna.Stiftelsens syften skall tillgodoses genom att högst nio tiondelar (9/10) av stiftelsens årligaavkastning i form av räntor, utdelning och nettovärdet av Läs mer ... -
Utdelning ur fonden sker i första hand till enskilda eller institutioner med anknytning till Lerbäck, i andra hand till berikande av församlingsverksamheten i Lerbäcks församling. 73 160 kr
Let´s Talk HIV är en politiskt och religiöst obunden insamlingsstiftelse med syfte att samla in pengar för att underlätta hivarbetet för svenska och internationella organisationer, projekt och initiativ. Med hivarbete avses: prevention i form av information och utbildning om hiv Läs mer ... 99 642 kr
Stiftelsens syfte är att verka för gemenskap, hälsa, jämlikhet och solidarietet mellan människor. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars projekt skapar hållbara relationer mellan människor globalt, där stiftelsens ändamål är att: – Främja projekt som motverkar ohälsa eller hälsosamma Läs mer ... -
Insamlingsstiftelsen LEVANDE ARV:s syfte är att ekonomiskt stödja-utbud och programverksamhet med andliga psalmer/sånger för att bevara och aktivt sprida det kulturarv som t.ex. sånger av Lina Sandell, J A Hultman med flera utgör-arbete och programverksamhet i avsikt att bevara och Läs mer ... 61 871 kr
Stiftelsens syfte är att ge åtkomst till ren, bra, energifull, näringsriktig och smakrik mat till framförallt de som saknar tillgång. Mat är kroppens elixir som ger välmående för kropp och innovativ kunskap för dess knopp till den levande människan. Stiftelsen Läs mer ... -