Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 942 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Disponibel avkastning skall användas som stipendier åt ungdomar för hjälp till fortsatta studier eller vidare utbildning efter grundskolan. Avser elever mantalskrivna i kommunen (Leksand). Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade Läs mer ... 1 602 358 kr
Stiftelsens medel skall användas ”i anslutning till donators intressen för inköp av svenskt konsthantverk och konstindustri från äldre och nyare tid. Därvid bör i regel blott avkastningen utnyttjas med ett avdrag av 10% att tillföras fondkapitalet för att bibehålla dess Läs mer ... 723 233 kr
Disponibel avkastning skall komma behövande lungsjuka patienter till del. Avkastningen får användas enligt följande:a) såsom bidrag till patient som i anledning av sjukdomsperiodens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen ,fått sin ekonomiska ställning försämrad,b) till täckande Läs mer ... 356 257 kr
Stiftelsen har som ändamål att inom Smedjebackens kommun, Kopparbergs län, främja barns och ungdomars utveckling genom friluftsliv, läger och därmed liknande verksamhet, samt genom att äga, hyra och förvalta anläggningen, jämte förhyrda områden och byggnader med därtill hörande lösegendom. Anläggningen Läs mer ... 3 707 401 kr
Stiftelsens syfte är att slå vakt om ABF:s verksamhet i norra Värmland inom Hagfors, Sunne och Torsby kommuner. Folkbildningstanken har hög prioritet. Stiftelsen ska stimulera initiativ inom området ABF Norra Värmland genom att främja Utövare och/eller arrangörer inom kulturverksamhet Utbildning Läs mer ... 2 798 557 kr
Fondens avkastning ”skall få tagas i anspråk i första hand för sådana uppgifter som inköp av konstverk eller andra museiföremål, inredning eller omgestaltning av någon del av museet, utgivande av vetenskaplig eller annan publikation vid sidan av museets årsbok, stöd Läs mer ... 1 214 629 kr
Den årliga nettoavkastningen skall i sin helhet tillfalla handelsbiträdet (Rot) Märta Kristina Nallander (född Persson) så länge hon lever. 646 434 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning som gagnar svensk skogsindustri. Andra anslag må icke lämnas än sådana, för vilka Stora Enso AB vid direkt utgift för samma ändamål skulle vara berättigat till avdrag vid beskattningen. Läs mer ... 20 759 099 kr
Stiftelsen har till ändamål att bland ungdomar understödja nykterhetsvårdande och nykterhetsfrämjande åtgärder inom Falun med omnejd. Detta kan ske exempelvis genom lämnande av bidrag till nykterhetsorganisationer, ungdomsföreningar eller institutioner för nykterhetsvård, eller genom beviljande av stipendier för utbildning av ungdomsledare. Läs mer ... 641 878 kr
Stiftelsens ändamål är att så behålla och förvalta testators efterlämnade fasta och lösa egendom att dessa tillsammans i största möjliga utsträckning bevaras i tidstypiskt skick och att befolkningen i Sundborns by och kommun dit får tillträde att avdem brukas som Läs mer ... 1 051 365 kr