Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 943 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Bidrag till förmån för Kullaviks Montessoriskolas elevers utveckling, lärande och välbefinnande. 18 970 kr
Stiftelsen är ett ideellt international nätverk av specialister som har organiserat sig med syfte och ändamål att varaktigt verka för att Implementera Mänskliga Rättigheter som grund för Demokrati och Fred samt därmed förenlig verksamhet. Stiftelsen skall genomföra varaktiga projekt förenliga Läs mer ... -
Stiftelsens syfte är att främja, bevara och upplysa om den kurdiska kulturen, historian och språket samt utveckla den kurdiska befolkningen. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars projekt eller insatser till någon del tillvaratar den kurdiska kulturen, historian och språket Läs mer ... -
Insamlingsstiftelsen har till ändamål att samla in medel för att bedriva TV-produktion och sända och inneha tillstånd att bedriva TV samt främja utvecklingen och spridningen av den kurdiska kulturen, stödja främjandet av den kurdiska identiteten och det kurdiska språket. Stiftelsen Läs mer ... 3 284 213 kr
Stiftelsen skall skydda liv och hälsa och verka för säkerställandet av respekten för varje människas värde, särskilt under tider av humanitära katastrofer. Stiftelsen ska även direkt och indirekt arbeta för att förebygga sjukdom och främja hälsa och social välfärd genom Läs mer ... -
Stiftelsen har till uppgift att – utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer – främja vård och uppfostran av svenska barn och ungdomar eller lämna understöd för beredande av svenska barn och ungdomars undervisning eller utbildning. Läs mer ... -
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja en vuxen samhällsdebatt genom en vidareutveckling och fördjupning av vederhäftig och saklig svensk samhällsjournalistik. Målet är att bidra till att ge medborgarna djupare insikt och förståelse kring det svenska samhällets utveckling och de väsentliga Läs mer ... -
Stiftelsen skall arbeta utan att fästa avseende vid religiös, politisk, nationell eller etnisk tillhörighet.Detta krav gäller också stiftelsens samarbetsparter.1. Att genomföra projekt i krigs- och konfliktområden som främjar kvinnors självtillit och självkänsla, kvinnors psykosociala och/eller fysiska hälsa eller medverkar till Läs mer ... -
Öka kunskapen om kvinnors hälsa genom att, så långt resurserna tillåter, dels lämna stipendier och kontanta bidrag till vetenskaplig forskning och för spridande av information om kvinnors hälsa, dels sprida information om kvinnors hälsa i egen regi. Läs mer ... -
Insamlingsstiftelsen har till ändamål att genom anslag och insamlingar bygga och förvalta en kyrka vid Stockholms universitet på Djurgårdsförvaltningens mark i Frescati. Den uppförda kyrkan skall användas a/ av stiftarna för verksamhet bland studenter och personal. b/ av kristna studentföreningar Läs mer ... -