Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 942 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Att bidraga till de inom området för järnbruksavtalet och gjutareavtalet vid företaget anställdas kostnader för läkarvård, dock endast då av företaget anvisad läkare eller sjukvårdsinrättning anlitas samt att för nämnda anställda tillhandahålla bidrag i ömmande fall, såsom vid långvariga sjukdomstillstånd Läs mer ... 2 853 406 kr
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att sprida information om elektromagnetisk strålnings hälso och miljömässiga risker, information om hur sådana risker kan förebyggas eller elimineras samt genomföra eller stödja aktiviteter som kan bidra till att minska dessa risker. Stiftelsen kan även understödja Läs mer ... 9 353 kr
Stiftelsens uppgift är att omhänderhava och förvalta donationsmedlen , såväl fast egendom som lösören och kontanter, samt att arbeta på realiserandet och driften av de institutioner, vilka i testamentet stadgas skola inrättas och fungera.Hemmanet Ångsäter n:r 6 ursprungligen om 5 Läs mer ... 346 779 kr
Fastigheten Hälle 1:50 skall tillfalla Köla kommun på villkor att fastighetens byggnader användas till semesterhem för mindre bemedlade och lämpliga delar av fastigheten i övrigt till fritidsområde. 407 111 kr
För användande till handikappvård, sjukvård och hälsovård inom Ljusnarsbergs kommun. 462 479 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vård, utbildning och uppfostran av barn. Detta ändamål skall uppnås genom att driva HVB-hem, skola, mission samt insamlingar. 2 326 946 kr
Stiftelsens avkastning skall i första hand användas enligt testamentets bestämmelser: ”Stiftelsens ändamål skall vara, att äga och förvalta denna nämnda fastighet (Bön 1:39 – 41), samt av denna förmögenhets avkastning, sedan först två av donator föreskrivna legat till släktingar till Läs mer ... 880 618 kr
Stiftelsen har till ändamål att stödja Pauvres Honteux Vänner i Örebro verksamhet genom att tillhandahålla byggnader för bostadsändamål till utnyttjande av föreningen Pauvres Honteux i Örebro Vänner samt att i övrigt ekonomiskt stödja nyssnämnda förenings verksamhet. Läs mer ... 169 640 986 kr
Främja de musik- och personhistoriska studier som går att bedriva med stöd av efterlämnat material från Kerstin Thorborg-Bergmans konstnärliga verksamhet. 35 108 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att med stipendier och olika arrangemang stötta och stimulera dels målmedveta och elitsatsande idrottsungdomar i åldern 15-21 år med sin idrottsbakgrund i landskapet Värmland och dels premiera idrottsledare från samma landskap som utmärker sig för gott Läs mer ... 110 400 kr