Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 942 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsen har till ändamål att lämna ekonomiskt stöd till av styrelsen utsedda projekt åt behövande i Afrika för främjandet av utveckling och välmående för Afrikas folk. 27 074 kr
Del av kvarlåtenskapen skall ”afsättas till en fond, hvaraf räntan bör användas till något välgörande ändamål. Fonden som bör bära mitt namn och ställas till disposition af Stadsfullmäktige i Gefle, skall förvaltas i enlighet med de grunder, som af Stadsfullmäktige Läs mer ... 3 418 810 kr
Stiftelsen har till ändamål att stödja vetenskaplig forskning.Andra anslag må icke lämnas än sådana, för vilka Stora Enso AB vid direkt utgift för samma ändamål skulle vara berättigat till avdrag vid beskattning. Läs mer ... 19 894 942 kr
Stiftelsens ändamål är att främja välgörande, sociala, kuturella eller eljest allmännyttiga ändamål i Högbo och i Sandvikens gamla stad i övrigt, berörande i första hand äldre invånare. Stiftelsen skall bland annat verka för att en byggnad för äldreboende uppföres i Läs mer ... 4 873 688 kr
Använda disponibel avkastning av fondkapitalet till att stödja äldre behövande människor i Gävle kommun inom företrädesvis de sociala och kulturella områdena. Avkastningen får dock inte användas till ändamål, som skall bekostas av allmänna medel. Läs mer ... 15 403 642 kr
Stiftelsen har till ändamål att-värna om Johan Ahlbäcks minne, hans konstnärsgärning och hans konst-förvalta Johan Ahlbäcks ateljé, hålla den i stånd samt göra den tillgänglig för besök-bilda och på bästa sätt förvalta en fond för insamling avmedel vars avkastning skall Läs mer ... 41 887 kr
Stiftelsens avkastning skall användas till bidrag till kostnad för vård och boende för äldre från Äppelbo församling. 765 544 kr
Destinatärskrets (=de som kan få bidrag) är behövande lungsjuka i första hand i Gävle och i andra hand i Järbo församling boende patienterDisponibel avkastning skall i första hand användas enligt följande:a) Såsom bidrag till patient som i anledning av sjukvårdsperiodens Läs mer ... 450 665 kr
Avkastningen av stiftelsens egendom skall årligen helt användas till understöd och uppmuntran åt medellösa minderåriga barn eller ungdom upp till aderton år, som äro blinda eller eljest drabbats av långvarig sjukdom. 374 729 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att årligen av avkastningen utdela stipendier åt skötsam och framåtsträvande ungdom för erhållande av teoretisk eller praktisk utbildning. I första hand bör stipendier givas till tonåringar inom Borlänge stad, vilka i barnaåren förlorat sina föräldrar Läs mer ... 911 829 kr