Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 943 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är att genom bidrag ur tillgångarnas avkastning främja behövande barn- och ungdom, avseende sådana ändamål och behov, som stat eller kommun inte skall tillgodose med utdebiterade medel. Bidragstagarna skall vara folkbokförda i Örkelljunga kommun.Av den årliga avkastningen skall Läs mer ... 439 468 kr
Att i första hand för och i samråd med föreningen Örjanskolan, Rudolf Steinerskola i Järna, anskaffa och ställa till förfogande lokaler för undervisning enligt waldorfpedagogiken, samt genom ekonomiskt stöd eller i form av gåvor eller på annat sätt stödja verksamheten. Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att främja barn- och ungdomsverksamheten i Johannebergs församling. -
Att främja jaktkultur och viltvård. 2 234 334 kr
Den årliga avkastningen skall användas för Örebro läns jaktvårdsförbunds (tidigare Örebro läns jaktvårdsförenings) ändamål. Örebro läns jaktvårdsförbunds ändamål är att tillvarata jägarnas intressen för jakt, vilt och viltvård inom sitt område. Läs mer ... 3 262 909 kr
Stiftelsens ändamål är att genom utgivande av anslag främja ekonomisk och teknisk forskning vid universitet eller annan högskola, varvid företräde skall ges forskningsprojekt som berör eller eljest har anknytning till eller särskilt intresse för detekonomiska livet inom Örebro län. Läs mer ... 905 719 kr
Stiftelsen har till uppgift att i samförstånd med Örebro Befälsutbildnings Förening och övriga vederbörande myndigheter samt under samverkan och samarbete med övriga frivilliga försvarsorganisationer arbeta för riksförsvaret, främst genom frivillig utbildning av värnpliktigt befäl och annan personal tillhörande krigsmakten, hemvärnet Läs mer ... 1 260 162 kr
Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som dotterbolaget Östgöta Maskintjänst AB eller moderbolaget Bertil Hedberg Maskintjnst AB lämnat gentemota) anställda som är eller varit av bolagsstämman valda ledamöter eller suppleanter i något av bolagens styrelse eller till efterlevande efter sådana Läs mer ... 4 082 596 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att ekonomiskt stödja fyskiska personer som idag är bosatta på Öland och vid sin födelse hade föräldrar som var permanent bosatta på Öland.Stödet ska utgå till den person som råkat ut för:A) Hot och/ eller utpressningB) Läs mer ... 4 385 955 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att främja sådan välfärd åt arbetstagare eller arbetstagares efterlevande vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers (i fortsättningen benämnt arbetsgivaren) som ej avser pension, avlöning eller annan förmån vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare. Läs mer ... -