Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 034 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Disponibel avkastning skall tilldelas tre, högst fyra, af skolans elever, hvilka utmärkt sig för flit och tekniska anlag samt ådagalagt en i allo hedrande vandel och befinna sig i sådana ekonomiska förhållanden, att de framför andra elever äro i behof Läs mer ... -
Till behövande studerande av Upplands nation, som visat flit och framsteg i studierna. -
Av stiftelsens avkastning skall sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, överlämnas till kommunens skolstyrelse att disponeras så att 4/5 utdelas som behovsprövade stipendier för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola i Vänersborgs kommun och att en femtedel utdelas Läs mer ... 654 747 kr
Till behövande studerande av Adam Jacobsson Leijels släkt, eller om sådan inte söker till behövande studerande av svensk adlig familj. -
Som uppmuntran för förtjänstfullt fysikaliskt arbete till forskarstuderande eller nydisputerad forskare för arbeten fullbordade under den tid vederbörande varit forskarstuderande. -
Till manlig nationsmedlem, som visar allmänna intressen och studerar antingen humaniora inom hum.sektionen – dock icke ortsnamnsforskning eller pedagogik – eller medicin eller juridik. Stipendiet avser icke hälsovård och absolut medellöshet giver icke något företräde till stipendiets erhållande. Läs mer ... -
Till stödjande av medicinsk forskning med företräde för forskning med klinisk inriktning. -
Till jur., statsvetensk. eller historiestuderande eller till den som vill ägna sig åt undervisning med företräde för i första hand viss släkting, i andra hand studerande av Stockholms eller Östgöta nation. Mellan lika berättigade sökande skall vid tillsättande hänsyn tas Läs mer ... -
Till medicine studerande. -
Till studerande av Gästrike-Häls. nation, som avlagt välmeriterad examen vid gymnasieskola i Hudiksvall och då hade bostad i Hudiksvall eller Forsa socken (ej Forsa storkommun) i Gävleborgs län. -