Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 032 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsen skall ha till ändamål att främja vård, fostran och utbildning samt bereda rekreation åt de utvecklingsstörda i Helsingborg med omnejd. -
Attt stödja vetenskaplig undervisning, forskning och studier i ekonomi och juridik med särskild inriktning mot den svenska integrationen med fransktalande länder. Om detta inte skulle vara möjligt, skall stiftelsen i stället stödja vetenskaplig undervisning, forskning och studier i ekonomi och Läs mer ... 39 695 568 kr
Stiftelsens ändamål är att mot ersättning, som bestäms av styrelsen, i stiftelsens fastigheter bereda plats åt äldre damer, vars förmögenhetsvillkor anses kunna berättiga dem att komma i åtnjutande av de förmåner stiftelsen kan erbjuda. Sjuka personer må inte intagas i Läs mer ... 15 255 070 kr
Stiftelsen skall hava till ändamål att medelst avkastningen av dess kapital bereda understöd för behövande ålderstigna eller sjuka personer i Norrköpings stad. 9 067 000 kr
Stiftelsens ändamål är att främja vård och uppfostran av svenska barn eller lämna understöd för svenska barns undervisning eller utbildning. Ändamålet skall fullföljas antingen genom direkta anslag till barn eller genom bidrag till sådana föreningar, sällskap eller andra institutioner, som Läs mer ... 243 040 214 kr
Avkastningen skall – sedan 1/6 lagts till kapitalet och kostnaden för de gravar som angivits i testamentet blivit tillgodosedd – användas till behövande musiker och deras änkor enligt följande : För att få del av fonden måste sökanden : 1. Läs mer ... 2 883 994 kr
Ladda ner ansökan
Stiftelsens ändamål är att bygga, äga och driva ett eller flera Blomsterfondshem i Motala för att bereda hem och vård för äldre motalabor. 3 078 851 kr
Av testamente den 19 november 1805 framgår följande ändamål. Dessa Herrar (stiftelsens styrelse) täcktes årligen till tryckning här i Falun befordra, och gratis sedermera så väl i städerna som landsförsamlingarna uti Riket till Gudsälskande människor, som äro kända för en Läs mer ... 12 000 000 kr
Till hemsida
Återstoden av avkastningen ska användas att verka för laxfiskars och fälthönsens samt utrotningshotade arters fortlevnad i Sverige och världen. -
Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning kring njursjukdomar, organtransplantationer och organdonationer i första hand vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Ändamålet kan fullföljas genom utgivande av anslag eller stipendier samt även genom bidrag till införskaffande av för Läs mer ... -