Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 034 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension, som givits av företaget Maxator AB åt Sven Monthan. -
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga pensionsutfästelser som Servisen Group AB, org.nr. 556680-3325, har lämnat till Helene Lönnqvist (personnr. 570626-0287) eller Anders Lönnqvist (personnr. 580217-6635) eller till deras respektive efterlevande. -
att trygga utfästelse om pension som givits av Sköld Invest i Bollnäs AB åt dess arbetstagare, förutvarande arbetstagare, som tillika är eller har varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller deras efterlevande. 1 115 442 kr
Att trygga pensionsutfästelser, som Wadab Walloxen Diagnostik AB (556270-7967) lämnat gentemot anställda, som är eller varit av bolagsstämman valda medlemmar eller suppleanter i bolagets eller dess dotterbolags styrelse eller till efterlevande eftersådana anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension, som Läs mer ... -
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension, som givits av Aub Horse AB, 556683-6119, i fortsättningen benämnt arbetsgivaren – åt dess arbetstagare som är eller varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse, eller deras efterlevande. Läs mer ... 700 323 kr
Att trygga pensionsutfästelser, som B Sjögren Redovisningsbyrå AB, 556097-9766, (bolaget) lämnat till anställda, som är eller varit ledamöter eller suppleanter i bolagets styrelse, därtill utsedda av bolagsstämman, eller till efterlevande efter sådana anställda. Sådana utfästelser må endast avse pension, som Läs mer ... -
Stiftelsens uteslutande ändamål skall vara att trygga pensionslöften givna av Swedbank AB eller bolag hel- eller delägda av Swedbank AB, nedan kallad arbetsgivaren, till sådana arbetstagare som varit ledande befattningshavarehos arbetsgivaren och som uppnått avtalad pensionsålder, inklusive efterlevande till dem, Läs mer ... -
Stiftelsens uteslutande ändamål skall vara att trygga pensionsutfästelser lämnade av Swedbank AB eller bolag hel- eller delägda av Swedbank AB, nedan kallad arbetsgivaren, till sådana arbetstagare som är eller har varit ledande befattningshavare hos arbetsgivaren, inklusive efterlevande till dem, och Läs mer ... -
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga pensionsutfästelser som Åke Sundwall Bygg & Fastighets AB, orgnr 556156-1175, lämnat till anställda eller deras efterlevande. -
Stiftelsens ändamål är att förvalta pensionsmedel som avsatts till anställda inom Svenska Baptistförbundet och därtill anslutna församlingar och organisationer såsom:Svenska Baptisternas Ungdomsförbund, Svenska Baptisternas Kvinnoförbund, Svenska Baptisternas Sångarförbund, Stiftelsen Baptisternas Sociala Mission, distriktsorgan för Svenska Baptistsamfundet och dess organisationer.Tryggande i Läs mer ... -