Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 943 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är att främja miljövård särskilt med inriktning på att bevara ekosystem med dess djurliv, och att främja utbildning och vetenskaplig forskning med anknytning till naturvård och fattigdomsbekämpning. Stiftarna har därvid önskat att inom ramen för stiftelsens ändamål särskilt Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att av fondens avkastning skall årligen, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, överlämnas till S:t Petri hjälpkassa att användas för understöd åt i Malmö bosatta behövande ålderstigna, sjuka eller lytta och dels främja vård av Läs mer ... -
Från fonden utdelas årligen ett pris, benämnt Letterstedtska priset för översättningar, för någon under nästföregående kalenderår i tryck utgiven översättning till svenska av något förträffligt utländskt arbete inom litteraturens, industriens eller vetenskapens område eller av någon särdeles utmärkt undervisningsbok för Läs mer ... -
Av fondens avkastning skall årligen 1/5 läggas till kapitalet. Av återstoden av avkastningen skall årlige utgå ett stipendium till studerande vid Uppsala universitet, som är i verkligt behov av ekonomiskt understöd samt för ett sedligt och nyktert levnadssätt. Om flera Läs mer ... -
[…] såsom understöd utbetalas till personer, som, om icke alldles medellösa, dock kunna av understöd äga behov. Till erhållande av understöd skola fråmst ifrågakomma köpmän, som under någon avsevärd tid drivit rörelse i Nyköping samt sådana köpmäns familjer. Läs mer ... -
Stiftelsen skall förvaltas såsom en självständig stiftelse med ändamål att främja vetenskaplig medicinsk forskning. -
Stiftelsen har till ändamål att i första hand bereda ekonomisk hjälp åt efterlevande (make/maka) till präster, vilka tjänstgjort i Lunds stift, med företräde åt efterlevande till präster, som verkat i Helsingborg. I andra hand bereda ekonomisk hjälp åt barn till Läs mer ... -
Avkastningen av fonden skall antingen som gåva tilldelas elev/elever i Musikhögskolans orgel- och pianoklasser eller som resestipendium utdelas till förtjänt elev vid avgången från högskolan. -
Fondens kapital får icke användas till utdelning eller på annat sätt minskas. Fonden förvaltas av styrelsen för Svenska Distriktsveterinärföreningen, vilken, sedan fonden uppnått en storlek av minst 7 500 kronor, äger att årligen använda dess avkastning till utdelning av understöd Läs mer ... -
Fonden skall förvaltas av Riddarhusdirektionen, och skall av fondens årliga avkastning – efter avdrag av vederbörligt förvaltningskostnadsbidrag – en femtedel läggas till kapitalet, och återstoden av direktionen utdelas i form av ett stipendium eller två lika stipendier. Avsikten med dessa Läs mer ... -