Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 943 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelse om pension, som givits av företaget Bernt H Johansson AB, org. nr. 556073-3932, i fortsättningen benämnt arbetsgivaren, åt dess arbetstagare eller deras efterlevande. -
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pensionsförmåner som lämnats av arbetsgivare – enligt förteckning i bilaga till stadgarna – åt arbetstagare, tidigare arbetstagare eller deras efterlevande. -
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension, som givits av Bygga Bo i Sverige AB åt dess arbetstagare som är eller varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller deras efterlevande.Stiftelsen skall även ha till uppgift att trygga Läs mer ... -
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension, som givits av företaget Maxator AB åt Sven Monthan. -
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga pensionsutfästelser som Servisen Group AB, org.nr. 556680-3325, har lämnat till Helene Lönnqvist (personnr. 570626-0287) eller Anders Lönnqvist (personnr. 580217-6635) eller till deras respektive efterlevande. -
att trygga utfästelse om pension som givits av Sköld Invest i Bollnäs AB åt dess arbetstagare, förutvarande arbetstagare, som tillika är eller har varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller deras efterlevande. 1 115 442 kr
Stiftelsen Brit af Klerckers ungdomsfond är grundad av undertecknad Göran af Klercker till minne av min dotter Brit af Klercker som avled den 14 augusti 1942. Ändamålet med stiftelsen är dels att i form av stipendier främja ungdoms fostran och Läs mer ... -
Att trygga pensionsutfästelser, som Wadab Walloxen Diagnostik AB (556270-7967) lämnat gentemot anställda, som är eller varit av bolagsstämman valda medlemmar eller suppleanter i bolagets eller dess dotterbolags styrelse eller till efterlevande eftersådana anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension, som Läs mer ... -
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension, som givits av Aub Horse AB, 556683-6119, i fortsättningen benämnt arbetsgivaren – åt dess arbetstagare som är eller varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse, eller deras efterlevande. Läs mer ... 700 323 kr
Att trygga pensionsutfästelser, som B Sjögren Redovisningsbyrå AB, 556097-9766, (bolaget) lämnat till anställda, som är eller varit ledamöter eller suppleanter i bolagets styrelse, därtill utsedda av bolagsstämman, eller till efterlevande efter sådana anställda. Sådana utfästelser må endast avse pension, som Läs mer ... -